ติดต่อนายกเทศบาลตำบลท่าไม้รวก

โครงการสัตว์ปลอดโรค

  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก รณรงค์และเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก เปิดเผยว่า จากการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ พบว่า มีประชากรสุนัขและแมว จำนวนกว่าสองพันตัว แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่ได้รับรายงานถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังแพร่ระบาด แต่ทางเทศบาลฯ ก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ เข้ารับการอบรมอาสาต้านโรคพิษสุนัขบ้าที่ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีจัดฝึกอบรม โดยอาสาฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สามารถให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้                  

อาทิตย์, 4 พฤศจิกายน 2018

อ่านต่อ

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก นำพนักงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้กำหนดให้พนักงานได้ออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ทางสาธารณะ ตลาด สถานที่ราชการ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิด “จิตสาธารณะ” เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในชุมชน ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณะพนักงานได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณซอยข้างโรงเรียนวัดเขาลูกช้าง และซอยแยกต่างๆ โดยจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำและขยะอื่นๆ พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทางสัญจรของประชาชน เพื่อให้ดูสะอาดตา  ...

พุธ, 9 พฤษภาคม 2018

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันนี้ (7 มิ.ย.61) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก นายณัฐกฤช กรีธาธร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปลาโหล และองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 100 คน  โดยทั้งสององค์กรได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนศึกษาดูงานด้านงานบริการสาธารณะในพื้นที่ รวมถึงศึกษาดูงานของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้รวกด้วย เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ตนเอง  ในโอกาสนี้ นายณัฐกฤชฯ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก ได้รับมอบของที่ระลึกจากนายคำเชื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และนายยงค์ชาย ภู่อ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ...

อาทิตย์, 4 พฤศจิกายน 2018

อ่านต่อ

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาลูกช้าง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาลูกช้าง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณศาลาหมู่ ๓ สะพานบ้านในคุ้ง ตำบลท่าไม้รวก นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก นายณัฐกฤช กรีธาธร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก และนายเริง นิ่มเขียน หัวหน้าหน่วยอำเภอ ธกส.สาขาเขาลูกช้าง ร่วมมอบถุงยังชีพที่ทางเทศบาลตำบลท่าไม้รวก...

อาทิตย์, 4 พฤศจิกายน 2018

อ่านต่อ

More in: ข่าวกิจกรรม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ประจำปี ๒๕๖๒  โดยได้กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้    

ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2018

อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้รวก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง รวม  ๑๐ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

ศุกร์, 26 ตุลาคม 2018

อ่านต่อ

สถิติงานบริการการกำจัดขยะมูลฝอย กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติงานบริการการกำจัดขยะมูลฝอย  กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน ถังขยะ 96 ราย รวมทั้งสิ้น 96 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

สถิติงานบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติงานบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์  กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 22 ราย ขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ - ราย ขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ - ราย รวมทั้งสิ้น 22 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

สถิติการบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติการบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภท จำนวน วาตภัย - ราย อุทกภัย 251 ราย อัคคีภัย 1 ราย รวมทั้งสิ้น 252 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

สถิติงานบริการด้านสาธารณูปโภค กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติงานบริการด้านสาธารณูปโภค  กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน การขออนุญาตก่อสร้าง 56 ราย การขอให้รับรองอาคาร 44 ราย งานติดตั้งไฟฟ้ารายทาง 94 ราย งานประปา 8 ราย รวมทั้งสิ้น 202 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

สถิติงานบริการด้านรัฐสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติงานบริการด้านรัฐสวัสดิการ  กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561   ประเภท จำนวน ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 80 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 100 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 23 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส 22 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - ราย รวมทั้งสิ้น 225 ราย      

อาทิตย์, 30 กันยายน 2018

อ่านต่อ

การออกหน่วยเคลื่อนที่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ

การออกหน่วยเคลื่อนที่ของทหารผ่านศึกนอกประจำการ

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านต่อ

ก่อนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ

รู้ก่อนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซ อาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ 

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านต่อ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านต่อ

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 

พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2018

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบปีงบประมาณ 2560

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้รวก                                                       เรื่องเดิม ๑. คำสั่งเทศบาลตำบลท่าไม้รวกที่ 567/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตั้งอยู่ ณ สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก มีคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบด้วย นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เป็นประธานคณะทำงาน, นายประยูร  เชียรรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นคณะทำงาน,...

เสาร์, 21 ตุลาคม 2017

อ่านต่อ

สถิติงานบริการกำจัดขยะมูลฝอย กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560

สถิติงานบริการกำจัดขยะมูลฝอย  กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560   ประเภท จำนวน ถังขยะ 150 ราย รวมทั้งสิ้น 150 ราย      

อาทิตย์, 1 ตุลาคม 2017

อ่านต่อ

สถิติงานบริการด้านรัฐสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560

สถิติงานบริการด้านรัฐสวัสดิการ  กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560          ประเภท จำนวน ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 46 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 128 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 25 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส 21 ราย ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - ราย รวมทั้งสิ้น 220 ราย  ...

อาทิตย์, 1 ตุลาคม 2017

อ่านต่อ

สถิติงานบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2560

สถิติงานบริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์  กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2560   ประเภท จำนวน ขอจดทะเบียนพาณิชย์ 22 ราย ขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ - ราย ขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ - ราย รวมทั้งสิ้น 22 ราย      

อาทิตย์, 1 ตุลาคม 2017

อ่านต่อ

หนังสือราชการ สถ.

 

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

 

                                    

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.