104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าไม้รวก

 0 3245 8284 ต่อ 111

 081-3651916  

095-4282928 065-7257231