104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

สมาชิกสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
  098-5742029  064-5356398 
  086-5588599   063-1375512
  089-2168187   089-9896928
  081-1999686   089-9869595
  081-0167128   065-3345561
  080-0737945   092-6394259