104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

นางสาวชลัยรัตน์  โรจน์บวรวิทยา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ