104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

หัวหน้าส่วนราชการ

  v

ปลัดเทศบาล

0 3245 8284  ต่อ 111

 

12

นางณภัทร   จันทร์แจ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด

นายเสนาะ  ศรีแจ้

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายอำนวย  ทองแย้ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายองอาจ  พุ่มพวง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางจริยา  ศรีแจ้

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 3245 8284 ต่อ 101
0 3245 8284 ต่อ 102
0 3245 8284 ต่อ 103
0 3245 8284 ต่อ 104
0 3245 8284 ต่อ 105