104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

ประวัติ / ตราสัญลักษณ์

     เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้รวก เป็น เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑

     เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๕ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอท่ายางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

 

   ตราสัญลักษณ์

           ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ได้รับการออกแบบเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอาจารย์ทรงธรรม  ขำทวี อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เป็นรูปมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเขาลูกช้างซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทฝังลึกลงไปในหินบนยอดเขาที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ด้านข้างและด้านหน้าเป็นต้นไม้รวกและแม่น้ำเพชรบุรี ซึ้งในอดีตมีป่าไม้รวกขึ้นอยู่หนาแน่นและมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านกลางตำบล ครอบคลุมทั้ง ๑๓ หมู่บ้านรวมระยะทาง ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร