104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 0 3247 3931 thamairuak_thamairuak@hotmail.com จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

  1. ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก 104 หมู่ 5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
  2. เว็บไซต์สำนักงานที่ www.thamairuak.com
  3. กล่องรับความคิดเห็นหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
  4. โทรศัพท์ 0 3245 8284 ต่อ 101
  5. ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีโดยตรงทางหมายเลขโทรศัท์ 0 3245 8284 ต่อ 108
  6. Facebook เทศบาลตำบลท่าไม้รวก  https://www.facebook.com/thamairuak/     https://www.facebook.com/Tthamairuak
  7. Line  https://line.me/R/ti/p/%40201eppsc